Wykład adaptacyjny pt.: „Życiozaradni – o problemach i sposobie radzenia sobie z nimi”

Informujemy, że obowiązkowy wykład adaptacyjny pt.: „Życiozaradni – o problemach i sposobie radzenia sobie z nimi” dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunku prawo, prawno-administracyjny I stopnia, bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia oraz prawno-biznesowy I stopnia odbędzie się w następujących terminach:

  1. I rok prawo – 29 października 2020 r. w godz. od 16:00 do 19:00,
  2. I rok prawno - administracyjny I stopnia - 5 listopada 2020 r. w godz. od 17:30 do 20:30,
  3. I rok bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, Kryminologia stacjonarna I stopień I rok - 9 listopada 2020 r. w godz. od 17:30 do 20:30,
  4. I rok prawnobiznesowy I stopnia – 20 października 2020 r. w godz. od 15:00 do 18:00.

Wykład prowadzi dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. UMCS. Wykład odbywa się w grupach (jedna grupa na dany kierunek studiów) przez Wirtualny Kampus UMCS. Szczegółowe informacje o zasadach logowania się na kurs, obowiązkowego zaliczenia kursuoraz wytyczne dla studentów, którzy nie mogą brać udziału w kursie w ustalonym wyżej terminie bądź też już zaliczyli kurs - znajdują się na profilu osobowym wykładowcy na stronie Uniwersytetu (w sekcji „Ogłoszenia”).

Link do profilu osobowego dr hab. Katarzyny Klimkowskiej, prof. UMCS:

https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,1183,pl.html

    Aktualności

    Data dodania
    14 października 2020