Wybory uzupełniające do RWSS WPiA

ZARZĄDZENIE Nr 4/2021
Przewodniczącego Komisji Wyborczej Samorządu Studentów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z dnia 4 grudnia 2021 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziałowej Samorządu Studentów

Na podstawie §111 ust. 1 oraz §117 ust. 1 i 3 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 2 lipca 2021 roku zarządza się:

§ 1

1. Ogłasza się wybory uzupełniające do Rady Wydziałowej Samorządu Studentów (zwane dalej: Wybory) kadencji 2021-2023.
2. Wybory zostaną przeprowadzone na Wydziale Prawa i Administracji.
3. Kandydatem w Wyborach może być jedynie aktywny student wydziału, na którym zamierza kandydować.
4. Kandydaturę należy zgłaszać poprzez wysłanie skanu formularza zgłoszenia kandydatury (załącznik nr 1). Skany formularza należy wysłać na adres e-mail: samorzad@hektor.umcs.lublin.pl.
5. Kandydatury należy zgłaszać w dniach 7-8 grudnia 2021 roku.

§ 2

1. Wybory zostaną przeprowadzone w dniach 9-10 grudnia 2021 roku.
2. Wybory zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej za pomocą systemu USOS.

§3

1. Wyniki Wyborów zostaną ogłoszone 13 grudnia 2021 roku.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załączniku.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    6 grudnia 2021