.

  UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

    WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI

PLAC MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ 5 4 20-031 LUBLIN

 

Lublin, dnia 3 września 2015 roku

 

 Szanowni Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji

W związku z opracowywaniem planów zajęć dydaktycznych na semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016 uprzejmie proszę o  przedstawienie propozycji terminarza ćwiczeń z przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz konwersatoriów na studiach stacjonarnych i wieczorowych prowadzonych przez pracowników Katedry/Zakładu. Z uwagi na konieczność opracowania planów w ciągu najbliższych 2 tygodni propozycję proszę przekazać do Pani  Kierownik Dziekanatu w terminie do 17 września br.  W przypadku jego przekroczenia dopasowanie zajęć do indywidualnych preferencji terminowych może być utrudnione i nastąpi w oparciu o dostępne sale dydaktyczne. Tradycyjne formularze oraz całość planu wykładów znajduje się na stronie internetowej Wydziału.

 Propozycje powinny być przekazane przez osobę wyznaczoną do koordynacji planów zajęć z danej Katedry/Zakładu. Jednocześnie mając na uwadze częste błędy w zakresie zgłaszanych indywidualnie przez poszczególnych pracowników propozycji terminarza zajęć, proszę o przekazanie zbiorczego zestawienia z każdej Katedry/Zakładu. Propozycje przekazywane indywidualnie oraz nie na tradycyjnych formularzach nie będą uwzględniane.

Proszę o przedstawienie przez każdego z prowadzących zajęcia przynajmniej 2 wariantów terminów zajęć w różnych dniach tygodnia — jest to istotne z uwagi na ograniczoną ilość sal dydaktycznych.

 Zmiana prowadzących ćwiczenia oraz godziny ich prowadzenia, po ułożeniu planu jest niemożliwa ze względu na system USOS.

 Plan zajęć oraz wykaz sal na semestr zimowy 2015/2016

  • Plany zajęć na semestr zimowy 2015/2016: LINK
  • Wykaz sal na semestr zimowy 2015/2016: LINK

 

                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                                  Dr Paweł Sadowski

    Aktualności

    Data dodania
    3 września 2015