VI Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza w języku angielskim

Wydział Prawa i Administracji,

Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

wspólnie ze

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz
Katedrą Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL

zapraszają studentów do udziału w

VI Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim”

pod Honorowym Patronatem

Rektora UMCS prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego

oraz

Rektora KUL ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego

CREATION AND EXTINCTION OF STATEHOOD IN INTERNATIONAL LAW

Konferencja odbędzie się dnia 17 maja 2018 roku

na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 
W ramach konferencji przewidziane są cztery sesje tematyczne:

  1. Creation of States
  2. Extinction of Statehood
  3. Recognition of States and Governments
  4. State Succession

Tematy wystąpień (maksymalnie 10 minutowych) wraz z krótkim abstraktem należy przesłać za pomocą FORMULARZA do dnia 22 kwietnia 2018.

O wynikach kwalifikacji organizatorzy poinformują drogą mailową do dnia 22 kwietnia 2018 r.

    Aktualności

    Data dodania
    11 kwietnia 2018