Uchwała stwierdzająca nieważność wyborów uzupełniających do RWSS WPiA

UCHWAŁA
Nr 2/2021
Komisji Wyborczej Samorządu Studentów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
z dnia 13 grudnia 2021 roku
w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów uzupełniających do Rad Wydziałowych
Samorządów Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Prawa i
Administracji


Na podstawie §125 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z 2 lipca 2021 roku uchwala się, co następuje:

§1

 1. Stwierdza się nieważność wyborów uzupełniających do Rad Wydziałowych Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Prawa i Administracji, zarządzonych na podstawie Zarządzenia Przewodniczącego Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie nr 3/2021 i 4/2021 (zwanych dalej Wyborami).
 2. Przyczyną stwierdzenia nieważności Wyborów są problemy techniczne związane z obsługą systemu przyjmującego zgłoszenia kandydatów.

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  13 grudnia 2021