Turniej Debat Oksfordzkich WPiA UMCS

W dniach 13-15 czerwca 2018r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbył się Turniej Debat Oksfordzkich WPiA, organizowany przez Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych UMCS działające przy Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA UMCS.

Turniej adresowany był głównie do studentów Wydziału Prawa i Administracji zainteresowanych tematyką debat, rozwijaniem swoich umiejętności retorycznych i wystąpieniami publicznymi. Stanowił on swoisty trening argumentacyjny w formie merytorycznej debaty opartej o ukształtowane zasady, wymianę myśli oraz kulturę słowa. Była to pierwsza tego typu inicjatywa na Wydziale, choć jak zapowiadają organizatorzy przedsięwzięcia- będzie ona kontynuowana w najbliższym czasie i być może przybierze formę cyklicznego Turnieju. Samo wydarzenie otrzymało patronat honorowy Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Anny Przyborowskiej-Klimczak oraz Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych UMCS. Członkami Jury Turnieju w debacie finałowej byli: Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, dr hab. Małgorzata Łuszczyńska prof. nadzw., dr Jarosław Kostrubiec, będący pracownikami WPiA oraz szanowni Goście: dr hab. Paweł Gondek (Wydział Filozofii KUL) i dr Grzegorz Gil (Wydział Politologii UMCS).

Czynny udział w Turnieju wzięły cztery drużyny w składzie: Drużyna "Debatanci": - Konrad Augustyniak - Jakub Skowroński - Maria Podlodowska - Jakub Rzepka. Drużyna "D&D": - Julia Mucha - Daniel Syta - Karolina Więcek - Kinga Skałbania. Drużyna "Władza, Prestiż i Pieniądze": - Natalia Szajowska - Kacper Sordyl - Mirosław Żyła - Dominik Majchrowski. Drużyna "Kwartet Logiczny": - Anna Łojek - Alicja Kulińska - Kacper Lis - Angelika Kwiatkowska. Do finału, którego teza brzmiała „Współczesne państwa nie mogą funkcjonować bez współpracy międzynarodowej” zakwalifikowały się drużyny : "Debatanci" (strona propozycji) oraz "Władza, Prestiż i Pieniądze" (strona opozycji). Zwycięzcą debaty finałowej oraz całego Turnieju została drużyna "Władza, Prestiż i Pieniądze".

Warto wspomnieć, iż sama idea debat, która stanowi jedną z najważniejszych inicjatyw KNDPIP rodzi coraz większe zainteresowanie wśród studentów i z pewnością będzie stanowić trzon prowadzonej przez Koło działalności. Członkowie Koła zachęcają wszystkich zainteresowanych do udziału w organizowanych wydarzeniach i zapraszają do podjęcia współpracy w tym zakresie oraz śledzenia inicjatyw podejmowanych w ramach działalności KNDPIP.

Maria Podlodowska

    Aktualności

    Data dodania
    27 czerwca 2018