Terminarz ćwiczeń z przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz konwersatoriów

Szanowni Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji

W związku z rozpoczęciem opracowywania planów zajęć dydaktycznych na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015 proszę o przedstawienie propozycji terminarza ćwiczeń z przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz konwersatoriów na studiach stacjonarnych i wieczorowych prowadzonych przez pracowników Katedry/Zakładu. Z uwagi na konieczność opracowania planów w ciągu najbliższych 2 tygodni propozycję proszę przekazać do Kierownik Dziekanatu w terminie do 12 września br. W przypadku jego przekroczenia oczywiście dopasowanie zajęć do indywidualnych preferencji terminowych może być utrudnione i nastąpi w oparciu o dostępne sale dydaktyczne. Tradycyjne, formularze i całość planu wykładów znajduje się na stronie internetowej Wydziału (uwzględnia ona aktualną ilość planowanych na przyszły rok dydaktyczny grup ćwiczeniowych).

Zgodnie z pismem Dziekan Wydziału z dnia 16 maja br. propozycje powinny być przekazane przez osobę wyznaczoną do koordynacji planów zajęć z danej Katedry/Zakładu. Jednocześnie mając na uwadze częste błędy w zakresie zgłaszanych indywidualnie przez poszczególnych pracowników propozycji terminarza zajęć, proszę o przekazanie zbiorczego zestawienia z każdej Katedry/Zakładu z podsumowaniem ilości zajęć - grup ćwiczeniowych, przydzielonych każdemu pracownikowi z danego przedmiotu - propozycje przekazywane indywidualnie oraz nie na tradycyjnych formularzach nie będą uwzględniane. Z uwagi na ograniczoną dostępność sal dydaktycznych, wynikająca z uruchomienia nowego kierunku kształcenia, proszę przy opracowaniu propozycji dążyć, w przypadku zajęć prowadzonych w wymiarze 15 godzin, do grupowania ich w bloki parzyste dla jednego lub dwóch pracowników i planowania ich realizacji na przemian, co 2 tygodnie. Proszę o przedstawienie przez każdego z prowadzących zajęcia przynajmniej 2 wariantów terminów zajęć w różnych dniach tygodnia – jest to istotne z uwagi na ograniczoną ilość sal dydaktycznych.

Z poważaniem

Dr Paweł Sadowski

 

Szablony planów zajęć:

Szablon PDF

Szablon EXCEL

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    8 września 2014