Szkolenia dla studentów Prawa bezpieczeństwa wewnętrznego

Informujemy, że trwa rekrutacja uzupełniająca do udziału w bezpłatnym kursie „Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego” dla studentów III roku studiów stacjonarnych na kierunku Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego.

Kandydatom/-tkom na uczestników/-czki Projektu oferujemy:

  • Kurs kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego wraz z certyfikacją w wymiarze 60 godzin, a także płatny staż w wymiarze 180 godzin.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dla kierunku Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego oraz złożenie Formularza zgłoszeniowego w Biurze Projektu:

Domu Studenckim „Ikar”
ul. Czwartaków 15, pok. 8, Lublin
tel. 81 537 55 32
poniedziałek - piątek: 7.15-15.15

lub u dr. Grzegorza Lubeńczuka  (pok. 623).

Liczba miejsc ograniczona!


Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”, współfinansowanego z Unii Europejskiej,  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    14 listopada 2019