Szkolenia dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego (III rok)

Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”. Projekt skierowany jest do studentów III roku studiów stacjonarnych na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Do wyboru mają Państwo dwie ścieżki wsparcia, tj.:

Ścieżka I (dla 60 osób)

  • kurs „kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego” (trwający 60 godz.)

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zostać wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz zdobyć podstawowe przygotowanie do samodzielnego świadczenia usług zabezpieczenia technicznego instalowania i konserwacji systemów alarmowych, stosowanych w ochronie obiektów.

  • płatny staż studencki (180 godzin zegarowych, tj. 9 tygodni x 20 godz. zad. stażowych tyg.)

Ścieżka II (dla 25 osób)

  • szkolenie „inspektor ochrony przeciwpożarowej”  (trwający 86 godz. )

Uczestnik/-czka po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 4a ust. 2 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Zapisy

Aby zgłosić się do udziału w projekcie, należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy. Zachęcam także do zapoznania się z regulaminem projektu.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do Biura Projektu (DS. Ikar, pok. 8) na dwa sposoby:

1) Zostawić na portierni w DS. Ikar w tacce z nazwą projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”

lub

2) Wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Katarzyna Nowosad

Projekt „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”
Dom Studencki "Ikar"
ul. Czwartaków 15, pok. 8
20-045 Lublin

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
nr tel. 81 537 58 49
adres e-mail: badz.kompetentny@umcs.pl

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    13 października 2020