Sympozjum legislacyjne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Procedury prawodawcze – znaczenie, zmiany i wyzwania”

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że w dniach 30-31 maja 2022 r. w Lublinie odbędzie się Sympozjum legislacyjne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Procedury prawodawcze – znaczenie, zmiany i wyzwania”.

Celem tego wydarzenia jest podjęcie dyskusji nad bieżącymi procesami tworzenia prawa, w szczególności w zakresie przygotowywania i uchwalania ustaw. Kształtowanie rozsądnej procedury tworzenia prawa powinno mieć na względzie określone wartości i zasady, m.in. praworządność postępowania legislacyjnego, społeczną legitymacje decyzji prawodawczych, minimalizowanie ryzyka podejmowania nietrafnych rozstrzygnięć prawodawczych, a także ekonomiczny przebieg procesu prawodawczego. Dlatego w ramach konferencji omówione zostaną zagadnienia dotyczące zwłaszcza:  procedur a funkcji legislatora, zdalnych obrad konstytucyjnych kolegialnych organów prawodawczych,  aksjologii i efektywności procedur prawodawczych.

W wydarzeniu będą brać udział zarówno teoretycy prawa, jak i praktycy, a w szczególności legislatorzy, których doświadczenie najlepiej pozwoli wykazać, jak ważna jest procedura prawodawcza w osiągnięciu wysokiej jakości prawa. Będziemy gościć m.in. przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu, Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, reprezentantów samorządów prawniczych, a także badaczy wielu ośrodków akademickich.

Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica oraz Centrum Badań nad Parlamentaryzmem. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Legislacji.

Szczegóły wydarzenia dostępne pod załączonym linkiem:

https://www.facebook.com/events/848649389428259?ref=newsfeed

 

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    21 kwietnia 2022