Sukcesy studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS

Dwaj studenci IV roku prawa Wydziału Prawa i Administracji UMCS: Marek Mierzwa i Krzysztof Niewęgłowski, wiceprezesi Studenckiego Koła Naukowego Prawników,  zostali laureatami Programu Stypendialnego „100 na 100 im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego” zorganizowanego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przez Fundację LOTTO i Totalizator Sportowy, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Dziewięciu studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS otrzymało – na  podstawie decyzji z 19 grudnia 2018 r. – stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina na rok akademicki 2018/2019: Maksym Bonarek (prawo), Klaudia Anna Celińska (prawo), Marek Mierzwa (prawo), Krzysztof Niewęgłowski (prawo), Patryk Olszak (bezpieczeństwo wewnętrzne), Artur Potocki (administracja), Karol Sułkowski (prawo), Małgorzata Szwed (prawo), Mikołaj Wojcieszek (prawo).

Wszystkim wyróżnionym studentom serdecznie gratulujemy.

    Aktualności

    Data dodania
    7 stycznia 2019