Stypendia dla młodych naukowców

Od 1 lutego do 31 marca 2017 roku można składać w systemie OSF wnioski o stypendium przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa, stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa, a zwłaszcza z treścią rozporządzenia, które zawiera zakres danych wymaganych we wniosku.

Szczegółowych informacji o konkursach udzielają pracownicy Biura ds. Badań Naukowych. W razie wątpliwości lub pytań zapraszamy do kontaktu.


Biuro ds. Badań Naukowych 

mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr inż. Paweł Mazurek  
pokój 1302, 1303, XIII piętro, Rektorat  
tel. 81 537 51 16  
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    8 lutego 2017