Studia Iuridica Lublinensia indeksowane w największej międzynarodowej bazie czasopism naukowych działających w otwartym dostępie

Studia Iuridica Lublinensia czasopismo Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Nauk Prawnych kierowane przez Panią dr hab. Beatę Jeżyńską, prof. UMCS i dra hab. Jarosława Kostrubca, prof. UMCS w dniu dzisiejszym zostało przyjęte do międzynarodowej bazy DOAJ (Directory of Open Access Journals). Baza DOAJ powstała w 2003 r. w Lund University w Szwecji i zawiera indeks międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych. DOAJ aktualnie indeksuje około 16.500 czasopism naukowych w otwartym dostępie głównie ze Stanów Zjednoczonych, które obejmują wszystkie dziedziny nauki, technologii, medycyny i sztuki.

„W środowisku osób zajmujących się otwartą nauką nazwa DOAJ budzi szacunek. Kryjący się pod nią Directory of Open Access Journals to działająca od 10 lat lista periodyków spełniających kryteria, dzięki którym można słusznie nazywać je czasopismami otwartymi. Prestiż, jaki zdobył DOAJ, sprawia, że stał się narzędziem analitycznym, wykorzystywanym przy opracowywaniu wypowiedzi o kondycji nauki” (M. Starczewski, Directory of Open Access Journals jako narzędzie analityczne)

    Aktualności

    Data dodania
    16 grudnia 2021