Studia Iuridica Lublinensia

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że czasopismo Wydziału Prawa i Administracji – „Studia Iuridica Lublinensia” pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 63.73 pkt.

Paszport „Studia Iuridica Lublinensia” w bazie ICI Journals Master List znajduje się pod poniższym adresem:

www.journals.indexcopernicus.com/Studia+Iuridica+Lublinensia,p4874,3.html

Index Copernicus Value (ICV) jest cenionym miernikiem oceny czasopism naukowych. O unikalnym charakterze oceny ICV decyduje fakt, iż umożliwia ona nie tylko uporządkowanie listy ponad 22.000 czasopism naukowych z całego świata w ramach ICI Journals Master List, ale daje – w rozszerzonej postaci – konkretne wytyczne odnośnie obszarów funkcjonalnych czasopisma naukowego, które należy poprawić, by trwale zwiększać wskaźniki cytowalności. W metodologii ICI Journals Master List jako funkcję celu działania czasopisma naukowego wskazujemy dotarcie z opublikowanym w czasopiśmie artkułem naukowym do jak największej liczby tych odbiorców (naukowców) na świecie, którzy z dużym prawdopodobieństwem będą mogli wykorzystać zawartość tego artykułu w swoich bieżących badaniach, jak również w publikacjach. Więcej na temat ICV: 

www.journals.indexcopernicus.com/page.php?page=3&id_lang=6

Oficjalna strona „Studia Iuridica Lublinensia”:

https://journals.umcs.pl/sil

Zachęcamy do zarejestrowania się jako czytelnik i autor (a w przypadku samodzielnych pracowników naukowych także jako recenzent) na stronie: www.journals.umcs.pl/sil/user/register

„Studia Iuridica Lublinensia” w social media:

www.facebook.com/studiaiuridicalublinensia

    Aktualności

    Data dodania
    21 grudnia 2015