Studia doktoranckie I, II i III rok - przeniesione wykłady

INFORMACJA o przeniesionych wykładach!

 

  1. Dla doktorantów I roku: Wykład z przedmiotu „Zasady Wykładni Prawa” prowadzony przez Pana Prof. dr hab. Leszka Leszczyńskiego w dniu 25.11.2016 o godz. 16.15

zostaje przeniesiony do Sali nr 405.

 

 2.       Dla Doktorantów II roku: Wykład z przedmiotu „Społeczeństwo obywatelskie” prowadzony przez Pana dr hab. Ryszarda Mojaka, prof. nadzw., w dniu 9.12.2016 r,

zostaje przeniesiony na 24.02.2017 r. (godz. 16.15) do Sali nr 110

 

 3.       Dla Doktorantów III roku: Wykład z przedmiotu „Kontradyktoryjność postępowania sądowego jako element rzetelnego procesu karnego” prowadzony przez Panią dr hab. Katarzynę Dudkę, prof. nadzw., w dniu 9.12.2016 r.

zostaje przeniesiony na 20.01.2017 r. (godz. 16.15) do Sali nr 506.

    Aktualności

    Data dodania
    30 listopada 2016