Staż badawczy prof. Alony Romanovej na UMCS

W dniach 4.01.-3.03.2021 r. w Katedrze Prawa Konstytucyjnego oraz w Centrum Badań nad Parlamentaryzmem staż badawczy realizowała prof. Alona Romanova z Instytutu Prawa i Psychologii Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska (Ukraina).

Realizacja stażu badawczego jest efektem współpracy między Katedrą Prawa Konstytucyjnego a Katedrą Prawa Międzynarodowego i Konstytucyjnego Instytutu Prawa i Psychologii Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska (Ukraina). W ramach stażu badawczego prof. Alona Romanova zapoznała się z aktualnie prowadzonymi przez pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego pracami naukowymi oraz stosowanymi metodami badawczymi, a także przygotowała opinię ekspercką nt. instytucji lobbingu w procesie stanowienia prawa w parlamencie ukraińskim na potrzeby Centrum Badań nad Parlamentaryzmem.

W ramach współpracy z Instytutu Prawa i Psychologii Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska (Ukraina) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wykłady ogólnouniwersyteckie z przedmiotu „Szkoła prawa ukraińskiego” prowadziła, wspólnie z dr Marcinem Gołębiowskim, dr hab. Natalia Ortyńska. W roku akademickim 2021/2022 wykłady z przedmiotu „Szkoła prawa polskiego” zostaną zrealizowane przez pracowników badawczo-dydaktycznych Katedry Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Narodowym Politechnika Lwowska.

Prof. Alona Romanova - doktor nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa, Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Instytutu Prawa, Psychologii i Innowacyjnej Edukacji Uniwersytetu Narodowego "Politechnika Lwowska".

    Aktualności

    Data dodania
    30 marca 2021