Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych w kwietniu 2020r.

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy Państwu za przesłanie sprawozdań dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej w dniach 11-31 marca 2020 roku. Uprzejmie prosimy, by kolejne Państwa sprawozdanie dotyczyło zajęć dydaktycznych zrealizowanych w kwietniu 2020 roku i zostało sporządzone z wykorzystaniem załączonej tabelki. Sprawozdanie to prosimy przesłać do Pani mgr Agnieszki Michalczyk (agnieszka.michalczyk@poczta.umcs.lublin.pl) do 6 maja 2020 roku. Uprzejmie przypominamy o potrzebie gromadzenia dokumentacji dotyczącej zajęć zrealizowanych w formie zdalnej, która wraz z przesłanymi sprawozdaniami będzie podstawą do rozliczenia wykonania zajęć dydaktycznych w semestrze letnim.

 

  Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami poważania

Władze Dziekańskie Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    15 kwietnia 2020