Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych w formie zdalnej zrealizowanych w okresie od 11 do 31 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie dziękujemy Państwu za przesłanie informacji dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej. W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przygotowanie krótkiego sprawozdania dotyczącego zajęć zrealizowanych w dniach 11-31 marca 2020 roku oraz wykorzystanie w tym celu załączonej tabelki. Uprzejmie prosimy, by informacje dotyczące zajęć przeprowadzonych w formie zdalnej, połączone w jeden plik, zechcieli Państwo przesłać do Pani mgr Agnieszki Michalczyk (agnieszka.michalczyk@poczta.umcs.lublin.pl) do 4 kwietnia 2020 r. Uprzejmie prosimy też o gromadzenie dokumentacji dotyczącej zajęć zrealizowanych w formie zdalnej, która wraz z przesłanymi sprawozdaniami będzie podstawą do rozliczenia wykonania zajęć dydaktycznych w semestrze letnim.

  Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami poważania

Władze Dziekańskie Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    27 marca 2020