Sprawozdanie dotyczące zajęć dydaktycznych zrealizowanych w maju i czerwcu 2020 roku.

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy Państwu za przesłanie sprawozdań dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej w dniach 1-30 kwietnia 2020 roku. Uprzejmie prosimy, by kolejne Państwa sprawozdanie dotyczące zajęć dydaktycznych zrealizowanych w maju i czerwcu 2020 roku zostało sporządzone z wykorzystaniem załączonej tabelki. Sprawozdanie to prosimy przesłać do Pani mgr Agnieszki Michalczyk (agnieszka.michalczyk@poczta.umcs.lublin.pl) do 28 czerwca 2020 roku. Uprzejmie przypominamy o potrzebie gromadzenia dokumentacji dotyczącej zajęć zrealizowanych w formie zdalnej, która wraz z przesłanymi sprawozdaniami będzie podstawą do rozliczenia wykonania zajęć dydaktycznych w semestrze letnim.

                                                                     

   Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami poważania

Władze Dziekańskie Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    2 czerwca 2020