Spotkanie Pana Rektora UMCS i Pani Prorektor ds. Studenckich ze studentami, którzy otrzymali stypendium ministra w roku akademickim 2018/2019.

Informuję, iż w dniu 1 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Sali Senatu UMCS, odbędzie się spotkanie Pana Rektora UMCS prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego i Pani Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Urszuli Bobryk ze studentami, którzy otrzymali stypendium ministra w roku akademickim 2018/2019. Spotkanie jest obowiązkowe. Obowiązuje strój galowy. W przypadku nieobecności proszę o kontakt na nr tel 537-54-43 do środy 30 stycznia 2019 r.

    Aktualności

    Data dodania
    29 stycznia 2019