Skierowania na semiarium

Uprzejmie informujemy, że skierowania na seminarium są wydawane PROMOTOROM, dla studentów którzy uzyskali zaliczenie III roku na kierunku prawo w roku akademickim 2019/2020.

Dziekanat nie wydaje skierowań na seminarium studentom.

    Aktualności

    Data dodania
    7 sierpnia 2020