Reprint monografii prof. dr. hab. Leszka Leszczyńskiego pt. ,,Klauzule generalne w stosowaniu prawa”

Zapraszamy do zapoznania się reprintem monografii prof. dr. hab. Leszka Leszczyńskiego pt. ,,Klauzule generalne w stosowaniu prawa”. Dla Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica, które jest wydawcą tej książki ma to wyjątkowo istotne znaczenie, gdyż Profesor stanowi jeden ważniejszych filarów osobowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Co wpisuje się w założenia działalności organizacji dotyczące współpracy na polu publikacyjnym z osobami, które związały swoją aktywność naukową i organizacyjną z UMCS, a zwłaszcza Wydziałem. Warto podkreślić, że publikacja ta wpisuje się również w obchody Jubileuszu 70-tych urodzin Pana Profesora.

 

Monografia pt. ,,Klauzule generalne w stosowaniu prawa” została wydana po raz pierwszy w 1986 r. w niewielkim nakładzie. Książka ta stanowi istotny wkład w zakresie teorii prawa, łączy zarazem założenia teoretyczne i dogmatyczne w oparciu praktykę orzeczniczą. W 1988 r. praca ta uzyskała nagrodę im. Leona Petrażyckiego przyznawaną przez Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Ponadto warto zaznaczyć, że ukazały się dwie zagraniczne recenzje monografii w czasopismach: „Osteuropa-Recht” Jahrgang 34, 1988 i ,,The American Journal of Comparative Law”, vol. 38, Summer 1990, No 1 (ich fragmenty zamieszczone są na okładce).

    Aktualności

    Data dodania
    2 czerwca 2023