Rekrutacja do projektu "Mobilność 35+" - rozwój kadry Wydziału PiA

Zapraszamy do udziału w projekcie pt.: "Mobilność 35+" realizowanym na Wydziale Prawa i Administracji realizowanym ze środków pozyskanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "DIALOG".

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie koncepcji rozwoju i wzmocnienia kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ramach projektu przewidziane są różne formy wsparcia umożliwiające uczestnikom projektu rozwój kompetencji naukowych oraz wymianę doświadczeń z naukowcami z krajowych i zagranicznych jednostek naukowych.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z dostępnych form wsparcia w okresie realizacji projektu tj. do 29 stycznia 2021 roku. 

Rekrutacja kandydatów do uczestnictwa w projekcie prowadzona będzie od 8 marca 2019r. do 22 marca 2019r. Formularze zgłoszeniowe należy składać w sekretariacie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

    Aktualności

    Data dodania
    8 marca 2019