Przegląd Prawa Administracyjnego w DOAJ

W dniu 24 stycznia 2023 r. czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Administracyjnego” (rocznik), założone przez pracowników Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, zostało włączone do Directory of Open Access Journals (DOAJ). W rejestrze tym indeksowane są czasopisma spełniające najwyższe standardy wydawnicze zwłaszcza w zakresie polityki open access.

Przegląd Prawa Administracyjnego – DOAJ

    Aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2023