Przedmioty kierunkowe Bezpieczeństwo wewnętrzne

.

Uprasza się Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego I stopnia studia stacjonarne o wybór tylko jednego z przedmiotów kierunkowych:

- Historia doktryn polityczno prawnych lub

- Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb państwowych.

Proszę o przesłanie informacji drogą mailową na adres kamil.chacewicz@umcs.pl.

Termin ostateczny 30 października 2014r. godzina 20:00.

Osoby zapisane na dwa przedmioty zostaną wypisane z jednego drogą losową.

    Aktualności

    Data dodania
    28 października 2014