Praktyki wakacyjne w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zapraszamy studentów prawa do odbycia miesięcznych, nieodpłatnych, wakacyjnych praktyk studenckich w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Termin: wybrany miesiąc – lipiec, sierpień lub wrzesień 2015 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 14 czerwca 2015 r.

Miejsce: siedziba HFPC - ul. Zgoda 11, Warszawa

Dzięki praktykom w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci prawa mogą:

 • pomagać ofiarom naruszeń praw człowieka,
 • dowiedzieć się na czym polegają aktywne działania na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce,
 • zetknąć się z precedensowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi,
 • zrozumieć jak prawa człowieka przenikają różne dziedziny prawa (prawo cywilne, karne, administracyjne),
 • poznać jednych z najlepszych ekspertów z zakresu praw człowieka w Polsce (m.in. prof. Ireneusz Kamiński, dr Piotr Kładoczny, dr Dorota Pudzianowska, dr Adam Bodnar),
 • zdobyć umiejętności praktyczne i wiedzę, które mogą być przydatne przy wykonywaniu różnych zawodów prawniczych oraz pracy w urzędach lub kancelariach,
 • poznać funkcjonowanie sądów poprzez uczestnictwo w rozprawach jako obserwatorzy.

Praktykanci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw napływających do HFPC oraz w programach merytorycznych (np. Program Spraw Precedensowych). Każdy dzień praktyk będzie się rozpoczynał od spotkania / mini-wykładu nt. aktualnych działań podejmowanych przez HFPC lub najważniejszych krajowych czy światowych problemów z zakresu praw człowieka. Prawnicy HFPC będą się starali zachęcać praktykantów do uczestnictwa w organizowanych przez Fundację konferencjach i seminariach.

Praktyki wakacyjne w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich.

Zgłoszenia wraz z CV oraz krótkim listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 14 czerwca 2015 r.

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  Aktualności

  Data dodania
  22 maja 2015