Podsumowanie XLIII Środowiskowego Konkursu Krasomówczego

10 marca 2015 r. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się 43. edycja Środowiskowego Konkursu Krasomówczego.

            W organizowanym nieprzerwanie od 1973 roku konkursie wzięło udział 10 uczestników, którzy wystąpili w rolach stron procesowych w dwóch sprawach cywilnych, dwóch karnych i jednej sądowoadministracyjnej.

            W konkursowym jury, pełniącym rolę składu orzekającego, zasiedli pracownicy naukowo-dydaktyczni WPiA UMCS oraz przedstawiciele lubelskiej praktyki prawniczej.

            Zwycięzcą XLIII Środowiskowego Konkursu Krasomówczego został Krzysztof Pawłowski, który otrzymał nagrodę główną ufundowaną przez Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie panią prof. Annę Przyborowską-Klimczak. Otrzymał również nagrody od członków jury, szerokiego grona patronów konkursu, a ponadto będzie reprezentował nasz wydział podczas Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, który odbędzie się 17 kwietnia br. w Szczecinie.

            Drugie oraz trzecie miejsce zajęli odpowiednio Adrian Korszla oraz Łukasz Bolesta. Ten ostatni został także laureatem nagrody publiczności ufundowanej przez księgarnię internetową Naukowa.pl. Doceniona została również najlepsza mowa oskarżycielska autorstwa Piotra Patkowskiego. Nagrodę wyróżnionemu wręczył prok. Waldemar J. Moncarzewski z Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    31 marca 2015