Podatki i opłaty samorządowe – problemy dogmatyczne i orzecznicze

Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS pod patronatem Katedry Prawa Finansowego UMCS zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Podatki i opłaty samorządowe – problemy dogmatyczne i orzecznicze”

Konferencja odbędzie się 8 stycznia 2016 (piątek) w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Adresowana jest do studentów oraz doktorantów pochodzących z ośrodków akademickich z całej Polski. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dochodów jednostek samorządu terytorialnego w postaci podatków i opłat. Szczególna uwaga referentów powinna zostać skoncentrowana wokół zmian w systemie podatków i opłat, które obowiązywać zaczną od 1 stycznia 2016.

 

Osoby zainteresowane czynnym udziałem powinny nadesłać abstrakt wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres mailowy: konferencjasknpp@gmail.com do 20 grudnia 2015. Wynik konkursu abstraktów oraz przekazanie informacji autorom najlepszych z nich, nastąpi w ciągu kilku dni od upływu terminu nadsyłania zgłoszeń. Wtedy też zostaną przekazane dodatkowe informacje dotyczące kwestii organizacyjno-formalnych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych spośród nadesłanych propozycji referatów.

 

Więcej informacji: www.facebook.com/events/145022709193340/

 

Odpowiedzi na dodatkowe pytania i pomoc w sprawach indywidualnych udziela koordynator konferencji:

Jakub Barczak - konferencjasknpp@gmail.com

    Aktualności

    Data dodania
    22 grudnia 2015