Organizacja zajęć na Wydziale w semestrze zimowym 2022-2023

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia i seminaria) w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, będą odbywały się w formie stacjonarnej w budynkach Uniwersytetu. W formie zdalnej, z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, będą odbywały się lektoraty języków obcych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

    Aktualności

    Data dodania
    19 września 2022