Opracowywanie planów zajęć dydaktycznych (terminarz wykładów) na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

Szanowni Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji, Profesorowie, Adiunkci, Asystenci,

 

W związku z rozpoczęciem opracowywania planów zajęć dydaktycznych na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji terminarza wykładów na studiach stacjonarnych z przedmiotów podstawowych, kształcenia ogólnego, kierunkowych oraz monograficznych, które nie były uwzględnione w planie zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 lub nie zostały uruchomione. Wzorem semestrów poprzednich i przyjętej praktyki przez Władze Dziekańskie - w przypadku pozostałych wykładów zachowane zostaną terminy z planu zajęć semestru zimowego z ubiegłego roku akademickiego. Prosimy o przekazanie propozycji terminów wykładów w formie pisemnej - na obowiązującym wzorze siatki do nanoszenia zajęć - do Pani Kierownik Dziekanatu w terminie do dnia 27 czerwca 2018 r.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż - wzorem lat ubiegłych - wykłady z przedmiotów monograficznych odbywają się od poniedziałku do czwartku od godziny 17:25 oraz w piątki. Ponadto, w celu usprawnienia elektronicznego systemu zapisów na przedmioty, w odniesieniu do wykładów z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych oraz monograficznych – należy wskazać kierunek oraz rok (lata) studiów, dla których dany przedmiot jest prowadzony. Prosimy również o sprawdzenie w aktualnych planach studiów wykaz przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych prowadzonych w semestrze zimowym na poszczególnych kierunkach i latach studiów (a ponadto przedmiotów monograficznych), tak aby w stosunku do każdego z przedmiotu, który nie był umieszczony w planie zajęć z roku ubiegłego - propozycja została przekazana.   

Ponadto informujemy, iż aktualnie obowiązujący wzór siatki do nanoszenia propozycji wykładów odrębnie dla każdego kierunku studiów oraz terminarz wykładów z semestru zimowego 2017/2018 - znajdują się na stronie internetowej wydziału pod treścią niniejszego ogłoszenia (zakładka Aktualności oraz Plany zajęć). Obowiązkowo należy przedstawić dwa warianty propozycji wykładów dla danego kierunku studiów, a także uzupełnić wszystkie wymagane dane umieszczone na siatce do nanoszenia propozycji zajęć. Przypominamy o ograniczeniu czasu realizacji wszystkich obowiązków dydaktycznych wyłącznie do 8 godzin dziennie. W odniesieniu do ustalania terminarza ćwiczeń na semestr zimowy 2018/2019 – prośba o przedstawienie propozycji (z wyznaczeniem terminu ich składania na dzień 10 września 2018 r.), zostanie do Państwa skierowana odrębnym pismem na początku września 2018 roku.

Z poważaniem

dr Marzena Myślińska

 w imieniu Wydziałowego Zespołu

ds. przygotowywania planów zajęć dydaktycznych

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    21 czerwca 2018