Opracowywanie planów zajęć dydaktycznych (terminarz ćwiczeń) na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024

Lublin, dnia 13 września 2023 roku

Szanowni Państwo,
Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji
Profesorowie, Adiunkci, Asystenci i Doktoranci

W związku z opracowywaniem planów zajęć dydaktycznych na semestr letni zimowy akademickiego 2023/2024 uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji terminarza ćwiczeń z  przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz konwersatoriów na studiach stacjonarnych.

Prosimy o przekazanie propozycji terminów ćwiczeń do Pani Kierownik Dziekanatu w terminie do dnia 18 września 2023 roku do godz. 10:00. Propozycje terminów ćwiczeń należy składać na uzupełnionym formularzu „wzór siatki do nanoszenia zajęć” osobiście do Pani Kierownik Dziekanatu albo poprzez jego wysłanie drogą mailową na adres: agnieszka.sikora@mail.umcs.pl. Na jednym formularzu należy umieścić propozycje terminów ćwiczeń (po dwa warianty) dla jednego przedmiotu -  tak, aby do każdego przedmiotu propozycje terminów ćwiczeń zostały naniesione na odrębnych formularzach. W przypadku braku przedstawienia propozycji – ćwiczenia zostaną zaplanowane w pozostałych „wolnych terminach”.

 Aktualny plan zajęć (wykładów) na semestr zimowy 2023/2024 znajduje się na stronie internetowej Wydziału (zakładka „Plany zajęć”), zaś obowiązujący wzór siatki do nanoszenia propozycji ćwiczeń (dla każdego przedmiotu oddzielnie, po dwa warianty) - pod treścią niniejszego ogłoszenia. Wykaz projektowanej liczby grup ćwiczeniowych z przedmiotów podstawowych został naniesiony na plan zajęć (wykładów). Informacja o projektowanej  liczbie grup ćwiczeniowych z przedmiotów kierunkowych – znajduje się w odrębnej zakładce pliku z planami, przeznaczonej dla tychże przedmiotów (na dole strony). Nadmieniamy, że kwestię „uruchomienia” przedmiotu kierunkowego/monograficznego mogą Państwo śledzić w systemie USOS - „statystyki zapisów na przedmioty”.

Prosimy o wypełnienie wszystkich informacji w formularzu „wzór siatki”, są one niezbędne do właściwego opracowania planu zajęć.  Dodatkowo prosimy o przesyłanie propozycji terminów ćwiczeń dla każdego przedmiotu w odrębnym pliku.

 Przypominamy o ograniczeniu czasu realizacji wszystkich obowiązków dydaktycznych wyłącznie do 8 godzin dziennie.

Z poważaniem
dr Marzena Myślińska
Wydziałowy Zespół
ds. przygotowywania planów zajęć dydaktycznych

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    14 września 2023