Opracowywanie planów zajęć dydaktycznych (terminarz ćwiczeń) na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

Lublin, dnia 6 września 2019 roku

Szanowni Państwo,

Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji

Profesorowie, Adiunkci i Asystenci,

 

W związku z rozpoczęciem opracowywania planów zajęć dydaktycznych na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji terminarza ćwiczeń z  przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz konwersatoriów na studiach stacjonarnych prowadzonych przez pracowników Katedry/Zakładu.

Prosimy o przekazanie propozycji terminów ćwiczeń do Pani Kierownik Dziekanatu w terminie do dnia 16 września 2019 r. do godz. 12:00. Propozycje terminarza należy składaćwyłącznie w formie pisemnej na obowiązującym wzorze siatki do nanoszenia zajęć, prosimy o niewysyłanie propozycji za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku braku przedstawienia propozycji – ćwiczenia zostaną zaplanowane w terminach dostępności sal dydaktycznych. Ponadto prosimy o przekazanie brakujących propozycji terminów wykładów (w szczególności z przedmiotów podstawowych) dla pierwszych lat studiów na kierunkach prawno-administracyjny oraz prawo bezpieczeństwa wewnętrznego I i II stopnia).

 Plan zajęć (wykładów) na semestr zimowy 2019/2020 znajduje się na stronie internetowej Wydziału (zakładka „Plany zajęć”), zaś obowiązujący wzór siatki do nanoszenia propozycji ćwiczeń (dla każdego przedmiotu oddzielnie, po dwa warianty) pod treścią niniejszego ogłoszenia. Wykaz projektowanej liczby grup ćwiczeniowych został naniesiony na plan zajęć (wykładów). Prosimy o wypełnienie wszystkich informacji w formularzu „wzór siatki”, są one niezbędne do właściwego opracowania planu zajęć.

 Przypominamy o ograniczeniu czasu realizacji wszystkich obowiązków dydaktycznych wyłącznie do 8 godzin dziennie.

Z poważaniem

dr Marzena Myślińska

Wydziałowy Zespół

ds. przygotowywania planów zajęć dydaktycznych

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    9 września 2019