Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Współczesne wyzwania parlamentaryzmu – doświadczenia państw Europy Środkowo-Wschodniej”, 11.06.2021 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,Współczesne wyzwania parlamentaryzmu – doświadczenia państw Europy Środkowo-Wschodniej”, która odbywa się w dniu 11 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00 za pośrednictwem MS Teams.

W wydarzeniu można uczestniczyć włączać poniższe linki:

Panel Główny

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad44b2816ef2e4d70b854d43e2df4e979%40thread.tacv2/1622815762940?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%224af4b76e-ff85-40e8-8caa-5d10687c78d4%22%7d

Panel II

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aecfb1c9d624f4cbabb019fbb8a6509ef%40thread.tacv2/1622820606002?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%224af4b76e-ff85-40e8-8caa-5d10687c78d4%22%7d

Panel III

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adcd0dd4ab8a0444f876d4c6ba2c5b49c%40thread.tacv2/1622820816188?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%224af4b76e-ff85-40e8-8caa-5d10687c78d4%22%7d

Panel IV

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a08f8157405eb4e0aaa0505face072b7a%40thread.tacv2/1622820975860?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%224af4b76e-ff85-40e8-8caa-5d10687c78d4%22%7d

Panel V

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a620cac5c50bb45d0bc3c0494f087e103%40thread.tacv2/1622821181288?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%224af4b76e-ff85-40e8-8caa-5d10687c78d4%22%7d

    Aktualności

    Data dodania
    11 czerwca 2021