Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Rozstrzyganie sporów na gruncie prawa międzynarodowego publicznego”

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Rozstrzyganie sporów na gruncie prawa międzynarodowego publicznego”, organizowanej przez Sekcję Administracji i Prawa Publicznego we współpracy z Katedrą Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Stosunki międzynarodowe to niezwykle dynamiczny aspekt życia oraz istotny element rozwoju społeczności międzynarodowej. Dynamizm oraz postępujące zróżnicowanie relacji między podmiotami prawa stanowi dość złożone zagadnienie. Zwłaszcza w kontekście regulacji prawnych dotyczących rozstrzygania sporów wynikłych m.in.: na gruncie naruszenia założeń traktatowych czy pogwałcenia zasad norm bezwzględnie obowiązujących w porządku międzynarodowym. W tak ujętej problematyce, istotną rolę odgrywa organizacja oraz funkcjonowanie sądownictwa międzynarodowego. Głównym przedmiotem konferencji jest przybliżenie wskazanej tematyki, określenie roli orzecznictwa, jak również wskazanie praktycznych aspektów stosowania prawa międzynarodowego.
 
Wydarzenie odbędzie się 12 stycznia 2017 r. tj. czwartek, o godzinie 11:30 na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Konferencja adresowana jest do studentów oraz doktorantów z ośrodków naukowych z całej Polski. Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (http://sknp.umcs.pl/wp-content/uploads/2016/12/Formularz-konf-12.01.2017.doc) oraz nadesłanie odpowiednio zatytułowanego pliku na adres: saipp.sknp.umcs@gmail.com. Rejestracji można dokonywać do 30 grudnia 2016 r. do godziny 23:59. Potwierdzenie dokonania rejestracji otrzymają Państwo w ciągu kilku dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Szczegółowe informacje związane wymogami dotyczącymi abstraktów znajdziecie Państwo w treści formularza zgłoszeniowego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów. Zgłoszenia, które nie będą spełniały ww. wymogów, będą odrzucane.
 
Długość referatu nie powinna przekraczać 10 minut.
Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 50 zł.
 
Informujemy jednocześnie, że podsumowaniem konferencji będzie, wydana w 2017 roku, recenzowana monografia naukowa. Teksty do niej przyjmowane będą do 10 lutego 2017 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych dostępne są na stronie: http://sknp.umcs.pl/wp-content/uploads/2016/12/pokonf-saipp.pdf
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową: saipp.sknp.umcs@gmail.com .
 
Serdecznie zapraszamy!

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    7 grudnia 2016