Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Nowelizacje prawa egzekucyjnego wobec oczekiwań praktyki"

Rada Izby Komorniczej w Lublinie wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ośrodkiem Naukowo-Szkoleniowym przy KRK w Warszawie serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Nowelizacje prawa egzekucyjnego wobec oczekiwań praktyki", która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 r. w Lublinie o godz. 9:15 w Auli Uniwersyteckiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

PROGRAM

9.15-9.30 Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. Leszek Leszczyński – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Katarzyna Siekańska-Ptaszyńska – Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Lublinie

9.30-11.00 Część I
Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

Egzekucja sądowa czynności niezastępowalnej A.D. 2023
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Odmowa wszczęcia egzekucji sądowej
dr Olimpia Marcewicz-Kochnio (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Braki w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej dłużnikiem
dr hab. Marcin Dziurda prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

11.00-11.30 Dyskusja
11.30-12.00 Przerwa na kawę

12.00-13.00 Część II
Moderator: dr hab. Joanna Bodio, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym
dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Zbieg egzekucji i zabezpieczenia roszczeń
dr hab. Józef Jagieła, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

13.00-13.30 Dyskusja
13.30-14.30 Przerwa obiadowa

14.30-16.00 Część III
Moderator: prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Nadzór judykacyjny sądu nad elektroniczną licytacją nieruchomości
dr Arkadiusz Sadza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Zmiany w postępowaniu a podział sumy uzyskanej z egzekucji
dr Joanna Derlatka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Zabezpieczenie niewymagalnych świadczeń alimentacyjnych w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji
dr hab. Anna Kościółek, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)

16.00-16.30 Dyskusja
16.30-17.00 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

    Aktualności

    Data dodania
    20 listopada 2023