Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy.”

.

W dniach 21-22 listopada 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy. Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Promocji Nauk Prawnych z siedzibą w Lublinie oraz Koło Naukowe Prawa Spółek UMCS działające prze Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Konferencja została objęta patronatem honorowym: Ministra Gospodarki, Ministra Sprawiedliwości, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Izby Notarialnej w Lublinie, Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Rektora UMCS i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Patronatu medialnego konferencji udzieliły Stowarzyszenie Notariuszy RP, Miesięcznik Rejent, portal prawnik.pl, Polskie Radio Lublin S.A. oraz portal edukacjaprawnicza.pl.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele patronów, większości instytucji naukowych w Polsce, w tym uczelni wyższych oraz Instytutu Nauk Prawnych PAN i Fundacji Instytut Allerhanda, a także przedstawiciele szeroko rozumianej praktyki.

Sprawozdanie z konferencji jest dostępne w Wiadomościach Uniwersyteckich UMCS nr 1/2015 oraz w Miesięczniku Rejent z. 1 z 2015 r.

Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy. GALERIA

    Aktualności

    Data dodania
    25 listopada 2014