Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Resilience and transformations of the legal systems - in the time of crises (Polish and Hungarian approaches) – 2nd Polish-Hungarian Legal Studies Conference” 21 czerwca 2022

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. “Resilience and transformations of the legal systems - in the time of crises (Polish and Hungarian approaches) – 2nd Polish-Hungarian Legal Studies Conference”, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. na Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jest to druga konferencja Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Nauk Prawnych organizowana wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie (ELTE). Prelegentami są pracownicy naukowi i doktoranci wydziałów prawa UMCS i ELTE. Do udziału w konferencji zaproszono naukowców z 33 krajów uczestniczących w finansowanym przez Unię Europejską projekcie naukowym COST Action CA20123 - Intergovernmental Coordination from Local to European Governance (IGCOORD). Z tego powodu konferencja będzie również transmitowana on-line.

Szczegółowy program Konferencji znajduje się w załączniku.

Prof. dr hab. Leszek Leszczyński
Dyrektor Instytut Nauk Prawnych UMCS

Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS

Prof. dr hab. István Hoffman
Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
i Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie

Dr Mateusz Chrzanowski i dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

    Aktualności

    Data dodania
    21 czerwca 2022