Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Priorytety Strategii Nowy Zielony Ład UE”

Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami Instytutu Nauk Prawnych UMCS przy współudziale Fundacji Liderzy Przemian, która realizuje w Polsce Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda zapraszana do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Priorytety Strategii Nowy Zielony Ład UE”  z udziałem Stypendystów Programu Kirklanda w roku akademickim 2020/2021 oraz przedstawicieli organizacji samorządowych i naukowych ich państw - domicyli.

Strategia Nowy Zielony Ład stawia przed społeczeństwami Europy konieczność podjęcia nowych wyzwań i działań koniecznych dla zatrzymania i odwrócenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, zaspokojenia potrzeb społecznych, zapewnienia możliwości godnego życia, bezpieczeństwa żywnościowego i przyszłości dla kolejnych pokoleń.

Konferencja rozpocznie się w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 i będzie odbywała się w formule on-line z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Szczegóły wydarzenia

    Aktualności

    Data dodania
    16 czerwca 2021