Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Current issues of the concept of legal capacity” (Współczesne problemy podmiotowości prawnej)

W dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00. w Auli Uniwersyteckiej UMCS odbędzie się czwarta polsko-węgierska konferencja naukowa, w której wezmą udział pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie, będącej najstarszą i największą uczelnią na Węgrzech. Głównym tematem konferencji jest zagadnienie podmiotowości prawnej w polskim i węgierskim systemie prawnym. Tytułowa problematyka będzie przedmiotem referatów i dyskusji nie tylko na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, konstytucyjnego oraz prawa międzynarodowego, lecz także tematem rozważań w kontekście możliwych rozwiązań prawnych związanych z podmiotowością prawną sztucznej inteligencji. Z jednej strony prelegenci będą starali się odpowiedzieć na istotne pytania związane problemami podmiotowości prawnej, które pojawiają się w ramach klasycznych gałęzi prawa, z drugiej strony dyskusja będzie toczyć się wokół cywilnoprawnej i publicznoprawnej odpowiedzialności za działanie systemów sztucznej inteligencji. Konferencja odbywa się pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz czasopisma Studia Iuridica Lublinensia. Wydarzenie, z uwagi na rekomendację Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST Action - CA20123 IGCOORD), będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Wydziału Prawa i Administracji UMCS.  

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    24 kwietnia 2023