Lista przedmiotów dla kierunku PRAWO

.

Przedmioty kierunkowe PRAWO

Przedmiot (Wykładowca)

Lata

Kierunek [tryb]

Ekonomia

1,2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Etyka prawnicza

1,2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Historia administracji w nowożytnej Europie

1,2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Łacińska terminologia prawnicza

1,2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Międzynarodowe prawo handlowe

4,5

Prawo [stc.mgr]

Postępowanie egzekucyjne w administracji

4,5

Prawo [stc.mgr]

Postępowanie odrębne w pocesie cywilnym

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Postępowanie szczególne w procesie karnym

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo dowodowe

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo karne porównawcze

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo karne wykonawcze

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo konkurencji

4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo o notariacie

4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo papierów wartościowych

4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo parlamentarne

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo podatkowe

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo policyjne

2

Prawo [stc.mgr]

Prawo prywatne międzynarodowe

4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo upadłościowe

4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo wykroczeń i prawo karno skarbowe

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo wyznaniowe

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo żywnościowe i zarządzania rolnictwem

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Swobody rynku wewnętrznego w UE

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

System ochrony prawnej w UE

4,5

Prawo [stc.mgr]

Ustroje państw współczesnych

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Współczesne kultury prawne

1,2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Wybrane zagadnienia części szczególnej prawa karnego

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Zamówienia publiczne

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Zarządzanie nieruchomościami

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

 

Przedmioty monograficzne PRAWO

Przedmiot (Wykładowca)

Lata

Kierunek [tryb]

Aksjologia współczesnych systemów politycznych i prawnych

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Aktualne problemy organizacji wymiaru sprawiedliwości i pomocy prawnej oraz postępowania w sprawach cywilnych

5

Prawo [stc.mgr]

Bank centralny w warunkach gospodarki rynkowej

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Europejsckie prawo reklamy

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Europejskie prawo procesowe

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Filozofia prawa natury

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Historia kryminalistyki

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Instrumenty prawne gospodarowania nieruchomościami

5

Prawo [stc.mgr]

Język łaciński

1,2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Katolicka nauka społeczna

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Komparytystyka prawnicza

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Międzynarodowe prawo karne

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Międzynarodowy arbitraż

4,5

Prawo [stc.mgr]

Obywatelstwo europejskie

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie UE

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Państwo i prawo w nauce niemieckiej XIX i XX wieku

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Podstawy biojurisprudencji

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Porównawcze prawo parlamentarne

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawna ochrona dóbr kulturowych

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawnokarna ochrona dokumentów

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawnokarne pormy przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo celne UE

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo dyplomatyczne i konsularne

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo konsumenckie

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo morskie

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo o partiach politycznych

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo przewozowe

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo systemu bankowego

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Prawo umów międzynarodowych

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Psychologia sądowa

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Psychologia zeznań

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Retoryka prawnicza

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Rzymskie prawo karne

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Udział Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym

4,5

Prawo [stc.mgr]

Uniwersytecka studencka poradnia prawna

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Wiktymologia

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Własność prywatna w doktrynach prawnych

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Wprowadzenie do prawa amerykańskiego

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Wspólna polityka rolna UE

3,4,5

Prawo [stc.mgr]

Źródła prawa kanonicznego

2,3,4,5

Prawo [stc.mgr]

    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2015