Kontakt z pracownikami Wydziału Prawa i Administracji UMCS

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 18 do 25 marca 2020 roku kontakt z wszystkimi Pracownikami Wydziału Prawa i Administracji UMCS, także Pracownikami Dziekanatu i Instytutu, będzie odbywał się z wykorzystaniem poczty elektronicznej (adresy mailowe Pracowników są dostępne na stronie internetowej Wydziału).

    Aktualności

    Data dodania
    18 marca 2020