Kontakt z dziekanatami Wydziału Prawa i Administracji

W związku z poważnym zagrożeniem epidemiologicznym kontakt z dziekanatami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będzie odbywał się drogą telefoniczną: 81 537-51-26 i mailową (adresy pracowników dziekanatów są dostępne na stronie internetowej Wydziału).

    Aktualności

    Data dodania
    16 marca 2020