Konkurs na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego. Konkurs ten organizowany jest przez Sekcję Prawa Cywilnego SKNP UMCS pod patronatem Katedry Prawa Cywilnego WPiA UMCS.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy konkursowej w postaci glosy do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2014 r. o sygn. I CSK 295/13. Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z kierunku prawo (III, IV, V rok studiów) oraz z kierunku administracja (I i II rok II stopnia).

Przystąpienie do Konkursu wymaga złożenia w terminie do 26 stycznia 2016 r. pracy konkursowej, karty zgłoszeniowej i oświadczenia uczestnika w siedzibie Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS – pokój 016 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Ogłoszenie wyników nastąpi 1 marca 2016 r. Dla autorów trzech najlepszych prac konkursowych przewidziane są nagrody (szczegóły dotyczące nagród zostaną podane już wkrótce). Natomiast wśród pozostałych uczestników Organizator Konkursu przewiduje możliwość przyznania przez Sąd Konkursowy wyróżnień.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:
dr Krzysztof Stefaniuk (przewodniczący),
dr Jan Mojak
dr Krzysztof Topolewski,
dr Michał Zalewski,
mgr Piotr Piskozub,

oraz z ramienia SKNP:
Izabela Cąkała,
Angelika Koman.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (spc.sknp.umcs@gmail.com).

Wykaz dokumentów

 (do wglądu i pobrania pod adresem: http://sknp.umcs.pl/?p=1440)

1. Regulamin konkursu na glosę.
2. Orzeczenie SN z 19 marca 2014 r. (sygn. I CSK 295/13).
3. Karta zgłoszeniowa.
4. Deklaracja.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    8 grudnia 2015