Konkurs na badania naukowe w 2015 roku

"Prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym"

     Wydział Prawa i Administracji  uprzejmie informuje, że Pan/Pani ma możliwość wnioskowania o przyznanie środków z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych  naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2015  roku.

     Regulamin Wydziałowy, wniosek o przyznanie młodym naukowcom i doktorantom środków na finansowanie badań naukowych oraz zasady gospodarowania środkami dotacji celowej MNiSW dostępne są na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji UMCS w zakładce „Konkurs na badania naukowe  w 2015 roku”.

     Wnioski  należy złożyć w pokoju 214 w budynku Wydziału Prawa i Administracji do dnia 15 czerwca 2015 roku.

 

    Aktualności

    Data dodania
    9 czerwca 2015