Konferencja "Podmioty w postępowaniu administracyjnym"

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Podmioty w postępowaniu administracyjnym”, organizowaną przez Sekcję Administracji i Prawa Publicznego we współpracy z Katedrą Postępowania Administracyjnego WPiA UMCS.

Problematyka podmiotów w postępowaniu administracyjnym jest kluczowa dla procedury administracyjnej. Szeroka tematyka konferencji pozwoli na prowadzenie rozważań naukowych na wielu płaszczyznach. Przedmiotem refleksji naukowej można uczynić zagadnienia dotyczące uczestników obligatoryjnych postępowania administracyjnego. Szczególną uwagę można poświęcić wieloaspektowemu zagadnieniu uczestników na prawach strony i ich pozycji procesowej w postępowaniu administracyjnym. Rozległy obszar badawczy umożliwia także dokonanie analizy miejsca innych uczestników w postępowaniu administracyjnym. 
 
Konferencja rozpocznie się 4 kwietnia 2017 r. tj. wtorek, o godzinie 11:30 w sali 110 na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Harmonogram dostępny jest poniżej.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    31 marca 2017