Konferencja Naukowa "Prawne aspekty humanitarnej ochrony zwierząt” 31 marca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 31 marca 2021 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prawne aspekty humanitarnej ochrony zwierząt” (Legal aspects of the humanitarian protection of animals). Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie się odbywała w formule on-line z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Językiem konferencji jest język angielski. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowy program Konferencji znajduje się w załączniku.  

Osoby zainteresowane uczestnictwem biernym w Konferencji mogą dokonywać zgłoszenia za pomocą linku:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9ccd4e3a6deb4c65a406af3656299e84%40thread.tacv2/conversations?groupId=793e527f-ab13-4370-a38c-57087e84a53d&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    25 marca 2021