Komunikat Władz Dziekańskich Wydziału Prawa i Administracji UMCS

Szanowni Państwo,

            W związku z organizowanymi w czerwcu i lipcu br. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS zaliczeniami końcowymi i egzaminami uprzejmie przypominamy, że sprawy ich przeprowadzania na naszym Uniwersytecie zostały określone w ZARZĄDZENIU Nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

            Zaliczenia i egzaminy powinny być przeprowadzane z wykorzystaniem aplikacji Teams lub platformy „Wirtualny Kampus”. Uprzejmie prosimy do 12 czerwca br. o informację (do Pani mgr Agnieszki Michalczyk, agnieszka.michalczyk@poczta.umcs.lublin.pl), z których narzędzi technologii informatycznych będą Państwo korzystać, kiedy odbędzie się egzamin lub zaliczenie na prawach egzaminu oraz jaki sposób weryfikacji efektów uczenia się studentów zostanie zastosowany. Ze względu na dużą liczbę egzaminów i zaliczeń na różnych latach i kierunkach studiów prosimy też o kontakt w tych sprawach ze starostami poszczególnych lat studiów, by ustalić prawidłowy terminarz egzaminów i zaliczeń.

            Uprzejmie informujemy, że w celu przekazania praktycznych informacji dotyczących wykorzystania do celów zaliczeniowych i egzaminacyjnych platformy „Wirtualny Kampus”  organizujemy spotkanie w dniu 8 czerwca br. o godz. 10.00 w Auli A. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, które nie są jeszcze zarejestrowane na tej platformie, powinny zgłosić prośbę o rejestrację  do Pani mgr Agnieszki Michalczyk. Prosimy też o przybycie na spotkanie z laptopami, z których zamierzają Państwo korzystać do celów zaliczeniowych i egzaminacyjnych.

            Egzamin w budynku Wydziału może być przeprowadzony tylko dla tych studentów, którzy nie mają możliwości przystąpienia do egzaminu w formie zdalnej. W tym wypadku konieczne jest  przekazanie do dziekanatu listy takich osób, uzgodnienie terminu, miejsca i formy przeprowadzania egzaminu. Należy też bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego (zachowanie właściwych odstępów między zdającymi w sali podczas egzaminu, posiadanie przez studentów maseczek i rękawiczek, zapewnienie bezpiecznego wchodzenia zdających na salę i opuszczania budynku Wydziału).

            Egzaminy dyplomowe powinny odbywać się również z wykorzystaniem technologii informatycznych. Sprawy te są uregulowane w ZARZĄDZENIU Nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do przeprowadzania tych egzaminów będzie wykorzystywana aplikacja Teams. W budynku Wydziału będzie przebywał Przewodniczący Komisji, Promotor i Recenzent. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dziekana i Prodziekanów oraz po uzgodnieniu szczegółowych warunków organizacji egzaminu, możliwe będzie jego przeprowadzenie w budynku Wydziału – w sali 110 lub sali 2 z udziałem osoby przystępującej do egzaminu.

      

                                                  Z wyrazami poważania

                                                             Władze Dziekańskie Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

 

    Aktualności

    Data dodania
    3 czerwca 2020