IX LUBELSKIE SEMINARIUM KARNISTYCZNE pt. STALKING

Lublin, dnia 4 grudnia 2017 r. Godzina 9:00, sala Rady Wydziału WPiA UMCS (II piętro, nr 202)

PROGRAM KONFERENCJI „STALKING”

Otwarcie konferencji (godz. 9:00 – 9:15)

Część pierwsza (godzina 9:15 10:15)

1. Dr Katarzyna Nazar (UMCS Lublin) – Prawnokarna ocena nękania przed wejściem w życie art. 190a § 1 i 3 k.k.

2. Prof. dr hab. Marek Mozgawa (UMCS Lublin) – Analiza ustawowych znamion przestępstwa uporczywego nękania

3. Dr Patrycja Kozłowska-Kalisz (UMCS Lublin) - Problematyka zbiegu przepisów w kontekście art. 190a § 1 i 3 k.k.

4. Sędzia SN Wiesław Kozielewicz – Uporczywe nękanie w orzecznictwie sądowym

Przerwa (godzina 10:15 – 10:30)

 

Część druga (godzina 10:30 11:30)

1. Dr hab. Aneta Michalska-Warias (UMCS Lublin) – Przestępstwo stalkingu w prawie angielskim i amerykańskim

2. Dr hab. Marek Kulik, prof. nadzw. (UMCS Lublin) – Przestępstwo nękania w wybranych państwach Europy kontynentalnej

3. Dr Mikołaj Seńko (Uniwersytet Lwowski) – Zjawisko stalkingu i odpowiedzialność karna za stalking na Ukrainie

4. Prof. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek (KUL Lublin) – Obowiązki państwa w zakresie ochrony osoby przed istotnym naruszeniem prywatności w świetle art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych standardów Rady Europy

Przerwa (godzina 11:30 – 11:45)

 

Część trzecia (godzina 11:45 12:45)

1. Prof. dr hab. Jacek Sobczak (USWPS Warszawa, SN) – Nękanie w Internecie

2. Prof. dr hab. Monika Płatek (UW Warszawa) – Stalking – reforma prawa czy dogmatyczny d/efekt genderowych uchybień zasadzie neutralności prawa

3. Dr hab. Magdalena Budyn-Kulik (UMCS Lublin) – Psychologiczne aspekty nękania

4. Mgr Dominik Jędrek (UMCS Lublin) – Nękanie w świetle badań empirycznych

Przerwa (godzina 12:45 – 13:00)

 

Część czwarta (godzina 13:00 14:00)

1. Mł. insp. Arkadiusz Gil (KWP Lublin) – Działania Policji w przypadkach nękania

2. Dr Marek  Marczewski (IWS Warszawa) – Przestępstwo uporczywego nękania w świetle danych statystycznych

3. Dr Agnieszka Szczekala (UMCS Lublin) – Cywilistyczne aspekty nękania

4. Dr Aleksandra Nowosad (UMCS Lublin) – Nękanie w literaturze i filmie

Dyskusja (godzina 14:00 – 14:30)

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    3 grudnia 2017