IV Konkurs wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego

Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza do wzięcia udziału w IV Konkursie wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego organizowanego pod patronatem honorowym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Konkurs skierowany jest do studentów z całej Polski na II, III, IV i V roku studiów na kierunku prawo.

Wydarzenie składa się z dwóch etapów.

Pierwszy polega na napisaniu pracy na temat: „Dopuszczalność reklamy usług prawnych świadczonych przez radcę prawnego”, natomiast drugi polega na przeprowadzeniu rozmowy i odpowiedzi na pytania jury konkursowego w zakresie tematyki objętej pracą pisemną.

Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest płatna miesięczna praktyka w Kancelarii Radców Prawnych Piotrowski & Wrona Spółka Partnerska w Lublinie o wartości 2500 zł, natomiast dla pozostałych finalistów przewidziane są nagrody- bony na książki o wartości 500 zł i 300 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów pracy pisemnej oraz nagród znajdziecie w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Wysłanie pracy pisemnej jest równoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie oraz potwierdzeniem zapoznania się z treścią regulaminu.

Przyjmowanie prac (pierwszy etap) potrwa do 25 kwietna 2022 r. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu nastąpi 29 kwietnia 2022 r., drugi etap odbędzie się 20 maja 2022 r. w formie stacjonarnej w Lublinie.

Prace należy nadsyłać na: sknprofesjiprawniczych@gmail.com.
W tytule wiadomości e-mail należy zamieścić imię, nazwisko, rok studiów, wydział i uczelnie.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    4 kwietnia 2022