Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WPiA UMCS dla kandydatów przyjętych na studia.

INFORMACJA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ WPIA UMCS W LUBLINIE DLA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA STUDIA

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WPiA UMCS w Lublinie niniejszym informuje, że kandydaci przyjęci na studia mogą doręczyć komplet dokumentów w formie papierowej osobiście do siedziby Komisji (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie, budynek Wydziału Prawa i Administracji, Aula Uniwersytecka; tel. 81 537 77 79). Dokumenty będą przyjmowane w następujących terminach:

  1. od osób przyjętych na studia stacjonarne jednolite magisterskie i studia stacjonarne I-go stopnia – do 28 lipca 2021 r. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00,
  2. od osób przyjętych na studia stacjonarne II-go stopnia i studia niestacjonarne – w dniach od 19 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. oraz w dniach od 6 września 2021 r. do 17 września 2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 9.00 – 14.00; czwartek w godz. 15.00 – 19.00).

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego przyjmowanie kompletu dokumentów w formie papierowej w siedzibie Komisji odbywa się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WPiA UMCS ponadto informuje, że komplet dokumentów w formie papierowej można także doręczyć za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Prawa i Administracji

UMCS w Lublinie

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

z dopiskiem „Rekrutacja” oraz wskazaniem kierunku, trybu (stacjonarny / niestacjonarny) i stopnia studiów (studia jednolite magisterskie / studia I-go stopnia / studia II-go stopnia)

    Aktualności

    Data dodania
    14 lipca 2021